Meet & regel systeem

KD04 solar

De LCS KD04 vindt zijn oorsprong als inhoudsmeetsysteem en heeft in die hoedanigheid zijn sporen meer dan verdiend.

De LCS KD04 vindt men op dit moment veelal terug bij tankstations en andere brandstof gerelateerde tanks. Veelal wordt hij op deze manier gebruikt als overvulbeveiliging. In combinatie met een modem wordt hij vooral gebruikt om tankstanden te monitoren en hierop de planning van aanlevering te maken. Op deze manier kunnen leveranciers doelgericht hun klanten bedienen.

De LCS-KD04 is een geavanceerd en nauwkeurig meet- en regelsysteem. Middels een eenvoudig programma is de LCS-KD04 makkelijk te installeren en in te zetten voor de door U gewenste functionaliteit.

De LCS-KD04 maakt gebruik van het 4-20mA uitgangssignaal van de sensor. Hierdoor is het mogelijk om nagenoeg iedere sensor aan te sluiten die een 4-20mA uitgang bezit. Denk hierbij aan druk-, temperatuursensoren en flowmetingen. Maar ook niet voor de hand liggende sensoren kunnen op de LCS-KD04 worden aangesloten, bijvoorbeeld ultrasoon-, infrarood of gasdetectiesensoren.

Op iedere LCS-KD04 bestaat de mogelijkheid om 4 sensoren aan te sluiten. Aan deze sensoren zijn weer 4 potentiaal vrije schakelcontacten verbonden met een maximaal schakelvermogen van 5A. Met de juiste instellingen bestaat ook de mogelijkheid om alle contacten te schakelen met 1 aangesloten sensor.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de LCS-KD04 te koppelen tot een totaal van 16 aaneengesloten units. Hierdoor is het mogelijk om met 1 aangesloten sensor tot wel 64 schakelingen uit te voeren. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om meerdere sensoren aan te sluiten teneinde meerdere verschillende metingen en schakelingen uit te kunnen voeren.

Mochten er ongeregeldheden voorkomen dan kunt u hier direct op inspringen middels de potentiaalvrije contacten. De LCS KD04 houdt alles wat voor u belangrijk is in de gaten, en kan daar waar nodig ingrijpen of bijsturen.

Heeft u vragen of specifieke wensen? Laat het ons weten! Wij denken graag met u mee!